Ans Winkens.

Raadslid

Lijstduwer

‘Na gedane arbeid is het goed rusten’ is een oud spreekwoord.
Oftewel; als het werk gedaan is, kan men er tevreden op terug kijken.

Die tevredenheid voel ik zeker, nu al. Er is veel bereikt in de afgelopen zeven bestuursperiodes waarin ik mocht deelnemen aan het Heerlense Gemeentebestuur. Onze fractie heeft steeds constructief en zonder op de persoon te spelen, mogen meebouwen aan het Heerlen van nu.
Zonder borstklopperij en in het volle besef dat wij dat als fractie samen deden met het voltallige gemeentebestuur, in wisselende samenstellingen van partijpolitieke kleur, gaat het goed met Heerlen. Maar het kan altijd beter.

Ik startte in 1994 als fractiesecretaris. In die nadagen van de grote projecten ‘Van zwart naar groen’ werd Heerlen en Parkstad een regio waar het goed toeven is, mede door toeristische verblijfsmogelijkheden daar waar vroeger mijnbouw werd bedreven.
De gevolgen van aanwezigheid van junkies en drunkies in ons stadscentrum werd rond de eeuwwisseling stapje voor stapje beteugeld door goede opvangvoorzieningen.

De stadsdelen werden grotendeels voorzien van nieuwe straatinrichting, riolering, verlichting en aangesloten op het grote wereldwijde web.
Nieuwe arbeid werd ingeluid door de komst van de Woonboulevard, de komst van grote Telecombedrijven, nieuwe Industrie op Avantis/Trilandis en door veel nieuwbouw van kantoren op plekken waar, soms helaas, het oude Heerlen was gesloopt.

Scholen werden geclusterd en met professionals uitgebreid tot Brede Maatschappelijke Voorzieningen. (BMV’s)
Grote medisch-technische bedrijven werden binnengehaald voor broodnodige nieuwe arbeidsplaatsen.
Al die jaren volgden we kritisch het beleid van onze hulpdiensten om de veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze burgers te bevorderen. In de gelukkig zeer open en toegankelijke gesprekken met de politie, brandweer, handhaving zijn we steeds stappen verder gekomen. De digitale mogelijkheden van nu maken dat onze inwoners zelfs rechtstreeks melding kunnen maken van misstanden.

Inmiddels zijn we meer dan een kwart eeuw verder en hebben we een start gemaakt met het omvormen van het teveel aan kantoren naar woningen/appartementen waar nu veel behoefte aan is.
Een stad is nooit af en de wereld staat nooit stil. Dit is geen dooddoener maar de feitelijkheid. Als gemeentebestuurder word je steeds voor nieuwe uitdagingen geplaatst. Dat vraagt om flexibiliteit, de wil om je in te lezen op onderwerpen en vervolgens om samen met de hele fractie tot een keuze te komen, waarbij niet het persoonlijk belang voorop staat maar het algemeen belang.

Nu ik deze eervolle plaats op de lijst als lijstduwer mag vervullen, kan ik u onze lijst zeer aanbevelen. We zijn er weer in geslaagd goede, betrouwbare, actieve jonge mensen te vinden die ons werk willen voortzetten.

Ik bedank iedereen die in het verleden op mij heeft gestemd en als u of jij dat ook dit keer doet, weet ik zeker dat die stem goed terecht komt.

Met hartelijke, liberale groet,

Ans Winkens

Heb je een vraag
voor onze fractie?

Stuur een e-mail naar
fractie@vvdheerlen.nl

Scroll naar top