Heb je een vraag
voor onze fractie?

Stuur een e-mail naar
fractie@vvdheerlen.nl

Begroting 2023

november 2022

VVD Heerlen heeft bijgedragen aan succesvolle algemene beschouwingen.  De Heerlense begroting toont een realistisch financieel beheer en het investeren in ambities.

De VVD heeft veel speerpunten ingebracht die zijn overgenomen voor 2023.  Een aantal belangrijke zijn:

  • Uitbreiding van het aantal BOA’S;
  • Versterken van het risicomanagement om op die wijze risico’s tijdig te signaleren en naar te handelen;
  • Medische logistiek als bewezen succesfactor verder doorontwikkelen;
  • Lagere hondenbelasting voor 2023;
  • Een fonds inrichten voor de compensatie van de hogere energielasten van verenigingen (sport, cultuur en vrije tijd);
  • Stimuleren van verdere vergroening van buurten en wijken.

 

Scroll naar boven