Hallo, mijn naam is Dico IJzerman, mijn leeftijd is 53 jaar. In 1995 ben ik vanuit Arnhem naar het mooie Heerlen verhuisd en sindsdien woon ik hier met veel plezier samen met mijn Limburgse echtgenoot Han en onze huisdieren. Momenteel woon ik in het centrum maar voor die tijd heb ik ook met veel plezier een aantal jaren in GMS gewoond. Ook al ben ik dan van origine niet geboren en getogen in Heerlen, ik voel me toch een echte Heerlenaar, met betrokkenheid voor de hele gemeente.

Ik ben opgeleid en afgestudeerd als accountant, maar niet blijven hangen in de financiële sector omdat mijn interesses veel breder zijn. Na afronding van mijn studie heb ik gewerkt bij overheidsinstanties, in het onderwijs en bij zorgorganisaties. Momenteel werk ik bij Stichting LEVANTOgroep als manager bedrijfsvoering.

LEVANTOgroep zet zich in om mensen, van jong tot oud , laagdrempelig en in de eigen wijk te ondersteunen zodat ze kunnen deelnemen aan de maatschappij. Want een actieve deelname aan de samenleving is voor iedereen een belangrijke voorwaarde voor een zinvol en volwaardig leven. De gehanteerde aanpak hierbij is dat niet de beperkingen van mensen centraal staat, maar de mens zelf, zijn of haar veerkracht en de dingen die hun leven betekenisvol maakt. Een aanpak die ik van harte onderschrijf.

Daarnaast ben ik actief in de culturele sector als bestuurslid/penningmeester bij het mooie Cultuurhuis Heerlen. Deze laagdrempelige voorziening, onderdeel van ons cultureel erfgoed, is een uniek podium voor jong talent, theatermakers en amateurkunstenaars uit de (Eu)regio. Cultuur is een unieke aanjager voor positieve ontwikkelingen in een buurt, een stadsdeel, de stad zelf en de regio. Cultuur geeft een mens nieuwe inzichten en betekenis en draagt bij aan een beter bestaan.

Om mijzelf gezond te houden sport ik een aantal malen in de week in Hoensbroek, bewust niet in Heerlen-centrum, want ik vind het belangrijk actief te zijn in heel Heerlen.

Graag lever ik een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de inwoners van Heerlen, onze stad en de regio vanuit de vijf kernthema’s die zijn opgenomen in ons verkiezingsprogramma, te weten:

  • Een stad waar het fijn leven is;
  • Een bloeiende lokale economie;
  • Waardevol samenleven;
  • Een veilige stad;
  • Een gemeente die klaar staat voor de Heerlenaren.

Met veel enthousiasme wil ik me voor meer dan 100 % hierop inzetten, zodat we samen een stad maken waarvan we nog meer gaan houden.

Heb je een vraag
voor onze fractie?

Stuur een e-mail naar
fractie@vvdheerlen.nl

Scroll naar boven