Heb je een vraag
voor onze fractie?

Stuur een e-mail naar
fractie@vvdheerlen.nl

Het haakje van de kledinghanger

januari 2023

Deze metafoor is o.a. van toepassing op de Werkgroep Financiële Audit, de WFA. Een ogenschijnlijk kleine (vaste) commissie van de raad maar wel dé commissie die de (normen)kaders bespreekt waar de raad haar wettelijke taak, o.a. controle op de rechtmatigheid van uitgaven, op kan toetsen. Zeg maar hét financiële speelveld van onze gemeente met o.a. de leden van het college als spelers.

Op 19 januari jl. stonden we met de ambtenaren van finance en de externe accountant stil bij het raadsvoorstel controleprotocol en normenkader. Zo heeft de gemeente o.a. in 2021 haar weerstandsvermogen verder versterkt en zitten we op koers (opdracht raad) om een minimale algemene reserve te hebben van 2%, op een begroting van 450 miljoen euro.

Daarnaast staat de werkgroep ook stil bij de onderzoeksonderwerpen van de Rekenkamer. Voor 2023 staan drie onderzoeksopdrachten in de stijgers, te weten: een onderzoek naar de wijze van ondersteuning aan de raad; een onderzoek over het integrale toezicht- en handhavingsbeleid van de gemeente en een onderzoek Heerlen Noord. Dit met als doel de raad te ondersteunen bij de invulling van haar kaderstellende en controlerende rol. De werkgroep heeft 9 leden: 7 van de coalitie en 2 van de oppositie.

Marc van den Berg, raadslid en fractievoorzitter, voorzitter WFA.

Scroll naar boven