Een bloeiende lokale economie.

Waar ondernemers de ruimte krijgen.

Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente. De afgelopen jaren zijn er nieuwe grote werkgevers ontstaan, zoals de medische logistiek met meer dan 3.500 banen.

Zeker ook de Smart Services Campus met 500 banen. Maar de coronacrisis heeft onze Heerlen bedrijven en ondernemers hard geraakt. Zij hebben een moeilijke tijd achter de rug. En hoewel de coronacrisis nu [op zijn einde/ voorbij] is, moeten we de economie juist blijven stimuleren. Daarom willen wij ondernemers de komende periode blijven ondersteunen. Zo dragen we bij aan een bloeiende economie, banen voor onze inwoners en innovatieve technieken voor de toekomst.

Door ondernemers de ruimte te geven en te zorgen voor minder regels, stimuleert de gemeente een gezonde lokale economie en meer banen.
De gemeente geeft opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers binnen de mogelijkheden van de wet.
We versterken het Ondernemershuis als het loket waar ondernemers terecht kunnen voor vragen, vergunningen en schuldhulpverlening.
Ondernemers krijgen van de gemeente maximaal één aanslag per jaar waarop alle lokale lasten staan vermeld.
Ondernemers krijgen meer mogelijkheden om creatief te ondernemen. Zelf kunnen zij het beste beslissen wanneer hun winkel open of dicht gaat, ook op zondag.
Tijdens het terrasseizoen maken we het uitbreiden van terrassen verder mogelijk. Voor een klein terras (schaffen we de vergunning af. Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor afstemming met hun directe omgeving.
Waar het kan, verlengen we vergunningen. Daarnaast streven we naar het zoveel mogelijk afschaffen van vergunningen en vervangen wij deze door algemene regels of een meldingsplicht.


Meedoen met de
VVD?

Scroll naar boven